จิตศรัทธาต่อการรักษามะเร็ง

ทำไมจึงต้องมีจิตศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมต่อการรักษา

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

การจะรักษามะเร็งให้หายขาดได้ ท่านจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้มีความสามารถในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ทุกเซลล์ การมีจิตศรัทธาต่อการรักษาอย่างแรงกล้าจะเป็นการสร้างอุปาทาน ซึ่งเป็นกิเลสชนิดหนึ่ง แต่เป็นกิเลสที่เป็นประโยชน์ในการรักษามะเร็งในร่างกายท่าน เพราะศรัทธาอย่างแรงกล้าจะไปปรุงแต่งอุปาทานที่จิตส่วนสังขารอย่างรุนแรง ทำให้เกิดพลังจิตในการบำบัดมะเร็งที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งสู่จิตส่วนสัญญาของท่าน อัดแน่นไปด้วยพลังจิตในการขจัดเซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์ที่มีหน้าที่ในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้รับคำสั่งจากจิตส่วนสัญญาอย่างต่อเนื่อง และส่งพลังในการกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างเต็มเปี่ยมยิ่งมีศรัทธาแรงกล้ามากเท่าไร โอกาสหายขาดก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จิตยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่เราใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ฮึกเหิม ไม่หวาดกลัว โดยธรรมชาติจิตของเราจะไม่หยุดนิ่ง จะวอกแวกตลอดเวลา จิตของเรามักจะถูกดึงดูดเข้าสู่สิ่งที่เราหวาดกลัว ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนเมื่อเผลอสติ จิตใจก็มักจะตกเข้าสู่วังวนของความหวาดกลัวมะเร็ง หวาดกลัวการเสียชีวิต ทำให้จิตส่วนสัญญาได้รับการเติมอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวตลอด

การตรวจด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กและเครื่องแมมโมแกรม

การตรวจด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็ก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การตรวจด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็ก

เป็นการตรวจที่ใช้คลื่นแม่เหล็กแทนรังสีเอกซเรย์ เพื่อลดอันตรายจากรังสีเอกซเรย์และให้ภาพคมชัดกว่า หลักการทำงานก็เหมือนกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถใช้เทคนิคอื่น เช่น การฉีดสารทึบรังสีหรือการใช้แป้งทึบรังสีมาประกอบในการถ่ายภาพ สามารถหาความผิดปกติในร่างกายได้ทุกอวัยวะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายสูงมากรวมทั้งก้อนมะเร็งต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้


 

การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเมมโมแกรม สามารถช่วยการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ก้อนเล็ก ยังตรวจด้วยการคลำไม่พบ steam ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งควรได้รับการตรวจตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน เครื่องแมมโมแกรมจะออกแบบพิเศษให้ผู้ถูกตรวจโดนปริมาณรังสีเอกซเรย์น้อยมาก เหมาะสำหรับการตรวจหาในคนปกติเพราะจะสามารถเห็นเนื้อที่ผิดปกติที่คาดว่าจะเจริญต่อไปเป็นมะเร็งตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้เป็นก้อนหรือก้อนเล็กมากจนไม่สามารถคลำพบ ซึ่งถ้าพบในระยะนี้โอกาสรักษาให้หายขาดมีสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจเมมโมแกรมคือ หลังประจำเดือนหมดใหม่ๆ หรือห่างจากช่วงประจำเดือนจะมานานๆ เพราะช่วงนั้นเต้านมจะไม่คัด เวลาตรวจจะไม่เจ็บและเห็นภาพชัดเจนกว่า

การกินเนื้อสัตว์ก่อมะเร็ง

การรับประทานเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนมวัว

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วากิว

 

โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ถ้าเราขาดโปรตีน ร่างกายเราก็จะเสื่อมโทรมลง ร่างกายส่วนที่สึกหรอก็ไม่อาจซ่อมแซมภูมิคุ้มกันโรคก็สร้างมาจากสารประกอบโปรตีน ถ้าเราขาดโปรตีน ระบบภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอลง ต้องเลือกรับประทานโปรตีนที่ไม่ส่งเสริมการเกิดมะเร็งหรือทำให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวนแพร่กระจายออกไป โปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนมวัวส่งเสริมทำให้เกิดมะเร็งและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้มากที่สุดในกลุ่มอาหารประเภทโปรตีน เพราะว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากที่สุด ร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อยหลายวันทำให้เกิดการเน่าเสียในลำไส้อยู่หลายวัน เกิดสารพิษจากการเน่าเสีย เกิดสารก่อมะเร็งได้หลายชนิด ทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดมากขึ้น เกิดอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก สภาวะในร่างกายตามที่กล่าวมาส่งผลโดยตรงต่อการเกิดมะเร็งและทำให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว

สาระน่ารู้ 365 วัน – 16 เมษายน

วันที่ 16 เมษายน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Benedict XVI

 

วันที่ 16 เมษายน เป็นวันประสูติของของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 (Benedict XVI) เมื่อปี พ.ศ. 2470 ที่แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี มีพระนามเดิมว่าโยเซฟ รัตซิงเกอร์ (Joseph Alois Ratz-inger) บวชเป็นบาทหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยพระคาร์ดินัลเฟาฮาเบอร์ (Faulhaber) ในปี พ.ศ. 2509 ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาเทววิทยา ณ มหาวิทยาลัยตูบิงเกน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 ได้เสด็จกลับบ้านเกิดที่แคว้นบาวาเรีย เพื่อสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยรีเกนสบูรก์ เดือนมีนาคมพศ 2520 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครสังฆราชแห่งเมืองมิวนิก และในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 สิ้นพระชนม์ ทรงได้ตำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548

ความรู้รอบตัว – 22 มีนาคม

วันที่ 22 มีนาคม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ World Day for Water

 

วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก (World Day for Water)

กำหนดขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขาดแคลนน้ำ

ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และในอนาคตอาจรุนแรงมากขึ้น ถึงขั้นแย่งชิงน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค

นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้มวลมนุษยชาติเห็นความสำคัญของน้ำที่เป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลก

โดยองค์กรน้ำแห่งสหประชาชาติจะจัดงานโครงการต่างๆ

เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของน้ำ เช่น โครงการน้ำเพื่อชีวิต เป็นต้น

ความรู้รอบตัว – 13,15 กุมภาพันธ์

วันที่ 13  กุมภาพันธ์

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2446 (รศ.112) เป็นวันที่ไทยหรือสยามในขณะนั้นต้องเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางเมืองจำปาศักดิ์ และเมืองมโนไพรตามสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส เพื่อให้ฝรั่งเคสถอนทหารจากจันทบุรี และอีกหนึ่งความสำคัญของวันนี้ คือเป็นวันรักนกเงือกของไทย

 


 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ america iraq

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 เป็นวันที่ทั่วโลกได้จัดการชุมนุมประท้วงต่อต้านสหรัฐอเมริกาในการทำสงครามกับอิรัก ซึ่งมีประชาชนราว 10 -15 ล้านคน จาก 600 เมืองทั่วโลก โดยการชุมนุมประท้วงจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ ถือเป็นการชุมนุมประท้วงที่มีประชาชนเข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์

รอบรู้ทั่วไป 365 วัน

วันที่ 22  มกราคม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Patani United Liberation Organization

 

วันที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2511  เป็นวันก่อตั้งองค์กรปลดปล่อยสหปัตตานีหรือพูโล (Patani United Liberation Organization) โดยตวนกูบีรอ กอตอนีลอ หรืออดุลย์ ณ วังคราม บัณฑิตจากอินเดียและเพื่อนได้จัดตั้งองค์กรนี้ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีจุดประสงค์สำคัญในการปลุกระดมมวลชนที่มีเป้าหมายหลักที่ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม หลังจากความพยายามเป็นเวลานานในปี พ.ศ. 2519 พูโลก็สมารถจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธได้สำเร็จ และมีการส่งเยาวชนแนวร่วมไปฝึกวิชาทหารและการก่อวินาศกรรมที่ซีเรียนและลิเบีย ต่อมาในปี พ.ศ.2525 รัฐบาลได้มีนโยบายใต้ร่มเย็นและปราบปรามขบวนการก่อการร้าย ซึ่งนำไปสู่การแตกแยกภายในองค์กร

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำนุบำรุงบ้านเมือง

 

ทำนุบำรุงบ้านเมือง

“…การทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมของคนทั้งชาติ จึงเป็นธรรมดาอยู่เอง

ที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง จะให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน

ตลอดทุก ๆ เรื่องไป ย่อมเป็นการผิดวิสัย เพราะฉะนั้น แต่ละฝ่าย แต่ละคน

จึงควรจะคำนึงถึงจุดประสงค์ร่วมกัน คือความเจริญไพบูลย์ของชาติ เป็นข้อใหญ่…”

 

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช 2535

31  ธันวาคม  2534

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จิตใจมั่นคง

 

จิตใจมั่นคง

“…ความมีจิตใจมั่นคงในผลสำเร็จของงานจะทำให้มุ่งที่จะกระทำต่อเนื่องไป โดยไม่ลดละ

จนบรรลุผลเลิศ ส่วนความมั่นคงในคุณธรรมนั้น จะสร้างเสริมคุณสมบัติที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้มากมาย

เช่นว่า จะทำให้เป็นคนสุจริต ไม่ทำ ไม่พูดไม่คิดในสิ่งที่เป็นความชั่ว ความต่ำทรามทุกอย่าง

ทำให้มีความจริงใจในกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกำจัดความกินแหนงแคลงใจ บาดหมาง

แตกแยกกัน และช่วยสร้างเสริมความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้น…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

23 มีนาคม 2524

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำหนึ่งใจเดียว

น้ำหนึ่งใจเดียว

“…ความเจริญของบ้านเมืองนั้น

ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่สามารถปราชญ์เปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่

ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียว

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง

จึงจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 กุมภาพันธ์ 2504


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประโยชน์ของส่วนรวม

ประโยชน์ของส่วนรวม

“…เรามีเสรีภาพในการคิด การทำ

แต่การใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ต้องมีหลักที่จะต้องปฏิบัติ

คือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไว้

เพราะประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ที่จะทำให้ประเทศชาติทรงไว้ซึ่งอิสรภาพ

ผลสุดท้ายก็เท่ากับเป็นประโยชน์ของแต่ละคน…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตสุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 สิงหาคม 2504