พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำหนึ่งใจเดียว

น้ำหนึ่งใจเดียว

“…ความเจริญของบ้านเมืองนั้น

ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่สามารถปราชญ์เปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่

ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียว

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง

จึงจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 กุมภาพันธ์ 2504


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประโยชน์ของส่วนรวม

ประโยชน์ของส่วนรวม

“…เรามีเสรีภาพในการคิด การทำ

แต่การใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ต้องมีหลักที่จะต้องปฏิบัติ

คือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไว้

เพราะประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ที่จะทำให้ประเทศชาติทรงไว้ซึ่งอิสรภาพ

ผลสุดท้ายก็เท่ากับเป็นประโยชน์ของแต่ละคน…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตสุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 สิงหาคม 2504

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *