Physics

ฟิสิกส์ ( Physics )

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Physics

ฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร และพลังงาน ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น การประดิษฐ์เครื่องใช้เหล่านี้ต้องใช้ความรู้พื้นฐาน่ทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นวิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่ง ปัจจุบันฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางและมีการพัฒนาไปมากทำให้เกิดวิชาฟิสิกส์สาขาย่อยมากมาย เช่น ฟิสิกส์อะตอมโมเลกุล และทัศนศาสตร์ฟิสิกส์ของไหล ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิส์พลศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น ฟิสิกส์ของสารควบแน่น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และเคออก เป็นต้น

อีกท้้งมีการแบ่งนักฟิสิกส์ออกเป็น 2 สาขา ตามลักษณะการทำงาน คือ นักฟิสิกส์ทฤษฏีเป็นนักฟิสิกส์ที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและค้นหาทฤษฏีใหมห่ รวมถึงแก้ไขทฤษฏีเกิมที่ไม่ถูกต้องอธิบายการทอลองใหม่ ๆ และทดสอบทฤษกีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น และนักฟฟิสกส์ทดลองเป็นนักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านการทดลองโดยตรง นอกจากนี้ยังมีนักฟสิกส์ศึกษาธรรมชาติ ที่ศึกษาตั้งแต่สิ่งที่มีขนาดเล็กมา เช่น อะตอม โมเลกุล อนุภาคย่อย เป็นต้น ไปจนถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น ดวงอาทิตย์ จักรวาล เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *