สร้างแนวปฏิบัติพัฒนาความร่วมมือ

สร้างแนวปฏิบัติพัฒนาความร่วมมือ

สิ่งได้มากกว่าผลงาน คือ ความภาคภูมิใจร่วมกันและความผูกพันต่อองค์กร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและภารกิจต่างๆ จากผลการศึกษาวิจัยของ linda gratton  นักวิจัยในโครงการ The comparative Research project แห่ง London Business School และ Tamara J. Erickson ประธานสถาบันวิจัย Concour of bsg Alliance ได้เสนอการค้นพบแนวปฏิบัติที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ดีในทีมงาน ซึ่งตีพิมพ์ลงใน  Harvard Business Reviewเมื่อปลายปี 2007 โดยได้ชี้ประเด็นที่น่าสนใจไว้ดังนี้

  1. ขนาดของทีม เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือ หากทีมงานมีสมาชิกมากกว่า 20 คนขึ้นไป ระดับของการให้ความร่วมมือมีแนวโน้มจะลดต่ำลง
  2. การทำงาน ที่สมาชิกในทีมต้องอยู่ห่างไกลกันและต้องใช้การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันนั้น พบว่าการร่วมคิดร่วมทำก็จะน้อยลงเช่นกัน
  3. ความหลากหลายของสมาชิกในทีม ย่อมทำให้เกิดความคิดที่หลากหลายและสร้างสรรค์มุมมองใหม่ๆได้ แต่ผลการวิจัยพบว่ายิ่งมีความแตกต่างของสายอาชีพมากเท่าไหร่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับลดน้อยลง

ทีมทำงานที่มีสมาชิกเป็นผู้ชำนาญระดับสูงและเฉพาะด้าน ผลการวิจัยพบว่าผลงานของทีมกับถดถอยและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งสูง โดยจะเห็นได้ว่าทางเลือกขนาดทีมลักษณะการทำงานของสมาชิกในทีมรวมถึงคุณสมบัติของสมาชิกในทีมนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการร่วมกันเป็นทีมอยู่อย่างมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *