กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีคุณค่าสูงขึ้น

กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีคุณค่าสูงขึ้น

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ self improvement

 

คุณลักษณะและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปนี้ จะทำให้ผู้จัดการที่ทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ประสานงานให้คำแนะนำช่วยเหลือนั้นกลายเป็นงานที่ไม่เติมคุณค่าได้มากเท่าใด นอกจากนี้หลายองค์กรยังมีแนวโน้มที่จะจัดวางเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพที่เน้นเติบโตเป็นผู้ชำนาญ หรือ specialist มากขึ้น เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่มีค่านิยมใหม่ ต้องการเป็นผู้ชำนาญมากกว่าเติบโตเป็นผู้จัดการ ดังนั้นผู้จัดการซึ่งเป็นคนกลางจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะต้องมีกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ rebranding ให้ตัวเองมีคุณค่าสูงขึ้น โดยเริ่มจาก

  • ทบทวนเป้าหมายการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร โดยประเมินความรู้ความสามารถของตนเองว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสามารถให้คุณค่ากับองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นได้มากน้อยเพียงใด
  • กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะความสามารถที่จำเป็นให้ชัดเจน ค้นหาแหล่งความรู้และค้นหาผู้มีความรู้ความชำนาญนั้นเพื่อไปแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรู้ หาโอกาสไปทดลองทำงานหรือเป็นทีมงานร่วม มีหลายคนที่ลงทุนถึงกับขอสิทธิ์ลาโดยไม่รับเงินเดือนเพื่อไปศึกษา เพื่อสร้างเสริมทักษะใหม่ที่ต้องการ
  • นำเสนอตนเองและสร้างเวทีหรือหาผู้สนับสนุนเป็นดันดาราเพื่อให้ได้โอกาสในการแสดงความสามารถใหม่นั้นให้เป็นประจักษ์

การปรับเปลี่ยนพัฒนาความสามารถให้สูง ความชำนาญเฉพาะที่ยากจะเลียนแบบหรือน้อยคนที่มีความสามารถนั้นมาทัดเทียม หรือทดแทนได้ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับผู้จัดการ ซึ่งเป็นคนกลาง ดังนั้นผู้จัดการควรหมั่นปรับตน พัฒนาตนให้เป็นคนที่เหนือระดับคุณค่าต่างๆ หรือค่าเฉลี่ยกลายเป็นคนที่มีคุณค่าสูง เป็นแกนกลางหลักสำคัญในการขับเคลื่อนตนเองให้ก้าวหน้าต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *