ผู้นำใหม่ที่ใช่ ในใจพนักงาน

ผู้นำใหม่ที่ใช่ ในใจพนักงาน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผู้นำใหม่ที่ใช่ ในใจพนักงาน

 

ผู้นำที่ใช่ในเวลาที่ใช่ ในสถานการณ์ที่ใช่ ในใจของพนักงาน

เดือนเมษายน นอกจากจะเป็นช่วงสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทยแล้ว ตามปฏิทินงานทาง HR ของหลายบริษัทถือเป็นช่วงปรับระดับตำแหน่งใหม่ด้วย ผู้ที่ได้ปรับระดับขึ้นเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำระดับบริหารนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ต้องขบคิดและเรื่องท้าทายความสามารถรออยู่ข้างหน้า ในวงจรการทำธุรกิจ มีจุดเริ่มต้น มีช่วงเติบโต และมีช่วงที่ต้องรักษาความสำเร็จไว้ให้ยั่งยืน ในชีวิตของคนทำงานก็เช่นกัน ต้องเริ่มต้นทำงานให้ดีและสามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ จนเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น จุดสำคัญก็คือการรักษาความก้าวหน้านั้นให้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อได้รับการปรับตำแหน่งก็ต้องรู้จักปรับกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำที่สามารถประสบความสำเร็จด้วย ซึ่งเคล็ดวิธีที่คุณมาเชลล์เขียนไว้ในหนังสือ The First 90 Days ได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ที่จะเป็นดาวค้างฟ้าได้ ต้องรู้จักแนวคิด ST RS โมเดลในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหรือการนำของตนตามสถานการณ์ดังนี้

Startup หากเราได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำในหน่วยงานที่เพิ่งเกิดใหม่ ยังไม่มีระบบ และไม่มีต้นแบบมาก่อน คุณต้องเจอข้อจำกัดต่างๆมากมาย แต่ในความท้าทายนั้นก็มีโอกาสเพราะหน่วยงานใหม่และภารกิจใหม่ คุณก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่เด่นชัดได้ ทีมงานก็ไม่ติดอยู่ในกรอบเดิมๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องให้ความสำคัญในการจัดโครงสร้างและระบบงาน พร้อมกับสร้างทีมงานด้วย

Turn around ต้องไปเป็นผู้นำในหน่วยงานที่เข้าไปรื้อ ปรับ แก้ไขวิกฤตการณ์ให้กลับสู่สภาพที่แข่งขันได้ดังเดิม ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องเผชิญกับปัญหาด้านขวัญกำลังใจของพนักงาน ปัญหาเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณต้องใส่ใจรายละเอียดและใช้ความกล้าหาญในการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการงานด้านต่างๆ ที่สำคัญต้องทำความเข้าใจกับพนักงาน ถึงความจำเป็นเพื่อให้ทุกคนให้ความร่วมมือ

Reallignment ได้เป็นผู้นำในหน่วยงานที่ต้องมีการปรับพฤติกรรมและกระบวนการทำงานให้แข็งแรงขึ้น ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือวัฒนธรรมในการทำงานที่อาจผิดแผกออกไปจากบรรทัดฐาน และพัฒนากระบวนการหรือปรับมาตรฐานงานบางอย่างที่ยังไม่เหมาะสม

Sustaining Success  ได้เป็นผู้นำในหน่วยงานที่มีความสำเร็จดีอยู่แล้ว และต้องรักษาความสำเร็จนั้นให้คงไว้ สิ่งที่คุณให้ความสำคัญ คือ กระตุ้นให้ทีมงานค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และมุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรักษาแรงจูงใจของทีมงานและเพิ่มพูนผลสำเร็จของหน่วยงาน

เมื่อผู้นำที่พึงได้รับการปรับตำแหน่งใหม่เหล่านี้ สามารถนำได้อย่างมีกลยุทธ์ และเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ คุณจะเป็นผู้นำที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ ในสถานการณ์ที่ใช่ และในใจของพนักงานทุกคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *