คำสอนแม่ เวรกรรมมีจริง

เวรกรรมมีจริง

 

Image result for เวรกรรม

 

ลูกรัก…..เรื่องเวรเรื่องกรรมนั้นลูกอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด และอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีจริง เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่จะล้อเล่นกันได้ง่ายๆ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เมื่อถึงคราวแล้วเวรกรรมนั้นก็จะให้ผลทันทีเหมือนยาพิษ คนจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม ดื่มกินเข้าไปแล้วเป็นต้องตายทั้งสิ้น เวรกรรมเป็นเรื่องที่เราทำไว้ จงใจบ้างไม่จงใจบ้าง ทำบ่อยครั้งเข้าก็สั่งสมไว้ งานเข้าก็ส่งให้ผู้ทำได้รับความเดือดร้อน บางครั้งทำให้วิบัติเสียหาย บางครั้งทำให้เสียชีวิตไปเลยเหมือนคนที่บริโภคอาหารที่มีสารพิษเข้าไปตอนแรกก็ไม่รู้สึกตัว แต่นานเข้าบ่อยเข้าพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายนั้นจะค่อยๆออกฤทธิ์ทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่างๆ ดังที่รู้เห็นกันอยู่เวลาที่เวรกรรมออกฤทธิ์ทำให้ผู้ทำเวรกรรมนั้นประสบอันตรายหรือได้รับความทุกข์วิบัติต่างๆ เจ้าตัวมักจะไม่รู้ตัวว่าที่เป็นดังนี้เพราะผลเวรผลกรรมที่ตนทำไว้ หรืออาจไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ กลับโทษโน่นโทษนี่ไปตามเรื่องด้วยเหตุดังนี้แหละ จึงทำให้คนทั่วไปไม่อายชั่วกลัวบาปกันนักจึงได้ประกอบกรรมทำเข็ญกันไปต่างๆ โดยไม่กลัวเกรงอะไร เชื่อเถิดลูกเอ๋ย…เวรกรรมมีจริง อย่าได้ประมาท อย่าไปสร้างเวรกรรมไว้จะได้ไม่ต้องมาเสียใจเมื่อถึงคราวหายนะเพราะเวรกรรมนั้นให้ผล

คนใจบอด

คนใจบอด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อิจฉา

ลูกรัก…..ลูกคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่ามองกันแต่ในแง่ดีมาบ้างคำพูดนี้บอกให้เราหัดมองแง่ดีของคนที่เรารู้จักคนที่เราคบหาหรือคนที่รู้ด้วยกับเราเพราะคนเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องในตัวด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องไปเสียทั้งหมดจนหาที่ติมิได้เมื่อรักจะคบกันรักจะอยู่ด้วยกันก็ควรมองหาแต่จุดดีของกันส่วนจุดด้อยหากมีใครมากจนรับไม่ได้ก็มองข้ามไปเสียยกสึกดีที่มีมากกว่ามาเป็นจุดเด่นก็จะทำให้ลบจุดด้อยของเขาหรือทำให้เจือจางลงไปได้อันที่จริงคนเราทุกคนล้วนมีจุดดีด้วยกันทั้งนั้นถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมคนที่มีใจเป็นธรรมย่อมจะมองเห็นความดีของคนอื่นได้ง่ายส่วนคนที่มีใจไม่เป็นธรรมและขาดความยุติธรรมแม้คนอื่นจะมีความดีโดดเด่นอย่างไรก็มักมองข้ามหรือทำมองไม่เห็นเสียคนตาดีที่มองไม่เห็นความดีของใครเขาเรียกว่าคนใจบอดคนใจบอดจะมองไม่เห็นความดีของใครยึดถือแต่อคติเป็นที่ตั้งเราจะหาความยุติธรรมจากคนใจบอดได้ยากแม้ตัวเขาเองบางทีก็ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นคนใจบอดคนตาบอดยังน่าคบมากกว่าคนใจบอดทำดีกับคนใจบอกก็ต้องทำใจไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะไม่มองเห็นความดีของเราที่บอกลูกเช่นนี้ก็เพื่อให้ลูกรู้ว่าคนเรานั้นรู้หน้าไม่รู้ใจต้องศึกษาคนให้ถึงใจเขาเราจะได้ระมัดระวังตัวและทำใจได้ถูกในขณะเดียวกันลูกก็อย่าทำตัวเป็นคนใจบอดเสียเองเท่านั้นแหละ

ยาเสน่ห์มหานิยม

ยาเสน่ห์มหานิยม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เคารพ

ลูกรัก…..คนไม่น้อยที่อยากได้ยาเสน่ห์มหานิยมเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์มีคนรักนับถือมากและจะทำให้ทำมาค้าขึ้นจึงแสวงหายาเช่นว่ากันความจริงยาชนิดนี้มีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่ว่าไม่รู้จักนำออกมาใช้ยาชนิดนี้เป็นยาเสน่ห์ขนานแท้สามารถผูกมิตรถูกใจคนไว้ได้ทำให้เขารักใครหลงใหลได้ไม่จืดจางยาที่ว่านั้นคือความมีอัธยาศัยนั่นเองคนมีอัธยาศัยดีย่อมมีเสน่ห์ในตัวยามหาเสน่ห์นั้นประกอบไปด้วยตัวยาคือทักทายเขาก่อน ยิ้มแย้มเมื่อพูดกับเขาแสดงความเอื้อเฟื้อที่จะช่วยเหลือเขาสนใจเรื่องที่เขาพูดเรื่องที่เขาทำพอสมควรกิริยาอย่างนี้แหละที่เรียกว่าความมีอัธยาศัยใครทำได้คนนั้นย่อมมีคนนิยมนับถือมากผู้ไม่มีอัธยาศัยหรืออัธยาศัยไม่ดีก็จะมีแต่ศัตรูมีแต่คนเกลียดชังไม่อยากให้ความช่วยเหลือความมีอัธยาศัยดีเท่ากับมียาเสน่ห์มหานิยมในตัวแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาหายาชนิดนี้จากที่ไหนๆในอีกแล้ว  ให้มีความซื่อสัตย์ลูกอายุมีความซื่อสัตย์นั้นก็คือความจริงใจปากกับใจตรงกันคำพูดกับการกระทำตรงกันไม่คดในข้องอในกระดูกความซื่อสัตย์นี้เป็นอมตะกินไม่หมดกินได้ตลอดไปเพราะคนอื่นเขาไว้ใจลูกควรมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทำอะไรก็ยึดความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งแม้จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนน้อยอย่าทิ้งความดีข้อนี้ หาความรู้ ลูกเอ๋ย…คนที่ศึกษาย่อมมีวิชาคนที่มีวิชาย่อมได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพท่านว่าวิชาเป็นทรัพย์คือวิชาความรู้นั้นเป็นทรัพย์ต้นทุนที่อยู่ข้างในตัวคนเราติดตัวเราไปได้ทุกแห่งหนไม่ลำบากที่จะต้องดูแลรักษานำออกมาใช้ได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นเครื่องมือหาทรัพย์ภายนอกได้ด้วย

แบบแรกกองทุนอสังหาริมทรัพย์

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนอสังหาริมทรัพย์

ที่ใช้เงินทุนน้อยหน่อย คือ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมเหล่านี้ที่ผู้บริหารกองทุนนำเงินไปลงทุนที่ได้จากนักลงทุนไปซื้อ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริหารอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น โดยกองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปค่าเช่า ไม่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาและขายต่อผลตอบแทนหรือรายได้ที่ได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ จะนำไปจัดสรรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของปันผลต่อไป ปัจจุบันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนแนะนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีอยู่ 4 กองทุนได้แก่

-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์   (BOA) อพาร์ทเม้นท์ 1 บริหารโดยบลจ(.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม)บีโอเอ จำกัด

-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก ( BKKCP) บริหารโดย บลจ.วรรณจำกัด

-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลี่ยแนร์(MIPE) บริหารโดยบลจ.วรรณจำกัด

-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอนบริหารโดยบลจ.  ไอเอ็นจีประเทศไทยจำกัดอีก 2 กองทุนที่เสนอขายหน่วยลงทุนไปแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แก่

-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 บริหารโดย บลจ.ไอเอ็นจีประเทศไทยจำกัด

-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ mfc นิชดาธานีบริหารโดยบลจ. mfc จำกัดการพิจารณากองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นใช้หลักเกณฑ์ในแบบเดียวกับกองทุนรวมดังที่เราได้อธิบายการไปแล้วโดยการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนอีกแขนงหนึ่งที่น่าสนใจเพราะปัจจุบันพรุ่งนี้เงินออกไม่ว่าจะมากหรือน้อยที่เลือกได้อย่างสะดวกว่าจะเลือกกองทุนแบบที่มีการจ่ายปันผลทุก 3 เดือนปีละ 4 ครั้งและผลการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นเหมาะสมสำหรับผู้เกษียณอายุ

ทำไมต้องมีเงินสำรองการลงทุน

ทำไมต้องมีเงินสำรองการลงทุน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เงินสำรอง

 

ทำไมต้องมีเงินสำรองการลงทุน ? เพราะการลงทุนแต่ละอย่างอาจต้องใช้เวลาคืนทุน และระหว่างระยะเวลาคืนทุนนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม แล้วเราไม่มีเงินทุนสำรองอาจทำให้การลงทุนสะดุดได้ แต่หากเรามีเงินสำรองการลงทุนไว้ยามฉุกเฉิน เราก็สามารถนำเงินก้อนนั้นมาหมุนเวียนในการลงทุนระหว่างรอระยะเวลาคืนทุน อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีเงินสำรอง เพราะบางครั้งมีโอกาสที่จะขยายงานได้ยกตัวอย่าง เช่น เรามีโอกาสที่จะได้งานที่เราทำอยู่แต่เป็นงานใหญ่ ทำให้เราต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีก แต่ประเมินแล้วสามารถที่จะคืนทุนได้ภายในงานเดียว เราอาจใช้เงินสำรองการลงทุนมาใช้ได้ พอมีรายได้กลับมาก็ให้นำเงินนั้นกลับไปสำรองอย่างเดิม หลังจากธุรกิจมีรายได้มั่นคงแล้วจึงจะนำเงินที่ได้มานั้นมาจัดสรรใช้จ่ายด้านอื่นๆต่อไป เช่น การให้กำไรชีวิตตัวเองและครอบครัว จัดสรรให้บุตรหลาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองในการประกอบธุรกิจเอง และครอบครัวจัดสรรให้บุตรหลานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองในการประกอบธุรกิจของเราต่อไป แต่ที่สำคัญคือเราต้องอย่าลืมจัดสรรเข้าไว้ในเงินสำรองการลงทุนด้วย ซึ่งจะทำให้บริหารเงินได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและไม่มีความเสี่ยง

วิธีการรักษาที่ทำให้สีผิวส่วนที่เป็นด่างขาวกลับมาเป็นปกติ

วิธีการรักษาที่ทำให้สีผิวส่วนที่เป็นด่างขาวกลับมาเป็นปกติ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Autologous melanocytes grafts

 

1. การใช้ยา เช่น ทายาในกลุ่มสเตียรอยด์ ยาทากระตุ้นสีผิว Vitamin D anologue, meladinin solution, celcineurin inhibitors วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้มีอาการน้อยหรือเพิ่งเริ่มเป็นด่างขาว

2. การฉายแสงอาทิตย์เทียม (อัลตร้าไวโอเล็ตชนิดเอและบี) NUVB, PUVA ซึ่งมีทั้งชนิดใช้เฉพาะที่ และใช้ทั้งตัว เหมาะสำหรับผู้เป็นด่างขาวหลายบริเวณหรือทั่วตัว

3. การใช้เลเซอร์ เช่น Excimer Laser ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง สามารถรักษาด่างขาวได้ดี

4. การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี  Autologous melanocytes grafts โดยทำการลอกผิวหนังบริเวณด่างขาวออกและนำผิวหนังปกติที่มีเซลล์สร้างเม็ดสีมาปลูกแทน เหมาะกับผู้ที่เป็นด่างขาวในบริเวณไม่กว้างมากนัก และจะทำได้ต่อเมื่อตัวโรคไม่ลามแล้ว

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน ผู้ป่วยด่างขาวหลายรายรับการรักษา ทำให้อาการหายขาดแม้บางรายไม่หายขาดแต่ก็สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้จนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยในแต่ละคน

บริหารร่างกายดีอย่าง

เคล็ดลับก่อนการบริหารร่างกาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เคล็ดลับก่อนการบริหารร่างกาย

ถ้าลองคิดดูเล่นๆว่าร่างกายของเราเปรียบเสมือน เครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ต้องเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ไม่มีหยุดพักเราใช้เครื่องจักรนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในทุกกิจกรรมทั้งเรียนทำงานเที่ยวเล่น ฯลฯ แล้วถ้าวันหนึ่งเครื่องจักรตัวนี้เกิดชอร์ตและทางขึ้นมาแบบกระทันหันเราคงไม่สามารถหาเครื่องจักรใหม่ตัวไหนมาแทนได้แน่นอน เมื่อเครื่องจักรของชีวิตที่เรียกว่าร่างกายที่เราแต่ละคนมีอยู่แค่หนึ่งเดียวเท่านั้น และต้องใช้ร่างกายนี้ไปตลอดจนกว่าวันสุดท้ายจะมาถึง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ในตอนนี้ที่เรายังหายใจได้ สิ่งสำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามไปนั่น คือ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้นานที่สุด และการบริหารร่างกายเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความคิดเ สริมความแกร่งและทำให้เกิดความสมดุลกับร่างกายและจิตใจของเราได้ อีกทั้งยังทำให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายและอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด หัวใจทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้หุ่นฟิตร่างกายเฟิร์มไร้ไขมันส่วนเกิน ไม่ต้องกังวลใจ ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไปทั่วทุกส่วน ไม่เมื่อยง่าย ไม่ล้าวัย ช่วยคุมน้ำหนักให้คงที่ได้ ไม่ต้องอดอาหารจนผ่านให้หน้ามืด ช่วยให้จิตใจแจ่มใส ความเครียดไม่เข้าใกล้ ความกังวลใจไม่มาเยือน

เคล็ดลับง่ายๆก่อนบริหารร่างกายเตรียมตัวไว้จะได้พร้อม

ก่อนจะยืดเส้นยืดสายเพื่อเตรียมตัวสลายไขมันในร่างกาย การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง อุปกรณ์เสื้อผ้า สถานที่ เวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้การบริหารร่างกายเพื่อไดเอตที่เรากำลังจะทำนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการเตรียมตัวดีก็ทำให้เรามีใช้ในการบริหารร่างกายไม่เกินครึ่งแล้วค่ะ

การใช้วิตามินในการบำบัดโรค NCDs

การใช้วิตามินในการบำบัดโรค NCDs

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิตามินบำบัด ncds

 

โรค NCDs ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื่อมหรือกลุ่มเพี้ยน เป็นผลมาจากร่างกายมีความผิดปกติขึ้นในระดับเซลล์หนึ่ง เป็นสาเหตุของความผิดปกติที่พบได้บ่อยคือการขาดวิตามิน

การใช้วิตามินเพื่อการบำบัดโรคใช้ใน 2 กรณี

1. ใช้เพื่อชดเชยการขาดวิตามิน การใช้ในลักษณะนี้ใช้ในจำนวนตามปริมาณที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดก็พอเพียงในการชดเชยการขาดวิตามิน

2. ใช้ในปริมาณสูงเพื่อบำบัดโรคการใช้ในลักษณะนี้ จะมีปริมาณมากกว่าที่อย. กำหนด แพทย์ที่จะนำมาใช้ต้องมีความเชียวชาญในโรคและปริมาณวิตามินที่จะนำมาบำบัด วิตามินที่มีการนำมาใช้เพื่อบำบัดโรคมีหลายชนิด เช่น วิตามิน A,B,C, D และ E เป็นต้น  วิตามินที่ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส ์นำมาใช้บำบัดโรค NCDs มากที่สุดคือวิตามินซี โรค NCDs ที่มีการนำวิตามินซีมาบำบัด เช่น

  • โรคความดันโลหิตสูง นำมาใช้ในกรณีที่วินิจฉัยว่ามีความดันโลหิตสูง เนื่องจากมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัวจากการขาดวิตามินในอาหารอย่างต่อเนื่องยาวนาน ใช้ในปริมาณวันละ 1000 mg
  • โรคภูมิแพ้ นำมาใช้ร่วมกับพฤติกรรมบำบัด ทั้งการปรับเปลี่ยนอาหารการออกกำลังกายและลดความเครียดในจิตใจ ใช้ในปริมาณวันละ 2000 mg
  • โรคแพ้ภูมิตัวเอง นำมาใช้ร่วมกับพฤติกรรมบำบัดเหมือนกับโรคภูมิแพ้ แต่ใช้ในระดับสูงมากปริมาณ 2000-3000 มิลลิกรัมต่อวัน
  • โรคมะเร็ง นำมาใช้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารจำเพาะในมะเร็งแต่ละชนิด แต่ละระดับความรุนแรง ปริมาณที่ใช้มีระดับสูงมาก ปริมาณ 3,000 8000 mg ต่อวัน

พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค ncds

พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค ncds

อ.อาหาร   อ.อารมณ์ อ.ออกกําลังกาย และ อ.เอนกาย

อ. อารมณ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อารมณ์

อารมณ์ที่ก่อให้เกิดโรค ncds โดยตรงก็คือภาวะอารมณ์เครียด ซึ่งอารมณ์เครียดเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เครียดจากการทำงาน เครียดจากเรื่องในครอบครัว เครียดจากเรื่องในสังคม เครียดจากอารมณ์ทุกข์ต่างๆ เช่น อารมณ์โกรธ เกลียด อิจฉา อาฆาต กลัว เมื่อเราตกอยู่ในภาวะอารมณ์เครียด ร่างกายเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับเซลล์ ระดับอวัยวะ ระดับระบบการทำงานของอวัยวะหลายอย่างรวมกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางทำร้ายทั้งสิ้นถ้าเกิดต่อเนื่องยาวนานโรค ncds ก็จะก่อตัวขึ้นท่าภาวะอารมณ์เครียดไม่ถูกกระจัดออกไปโรค ncds ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นผลที่ภาวะอารมณ์เครียดทำให้ไตเสื่อมสภาพมีรูปแบบเดียวกันกับการรับประทานอาหารที่ผิดธรรมชาติทำให้ไตเสื่อมสรุปได้ 3 สาเหตุแบบเดียวกันคือ

  1.  ทำให้เกิดโรค ncds ขึ้นโรค ncds เป็นต้นเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมโดยตรง
  2.  ทำให้โรค ncd กำเริบรุนแรงขึ้นทำให้ต้องใช้ยาควบคุมโรค ncds มากขึ้นยาที่ใช้ควบคุมโรค ncds ทำให้ไตเสื่อมมากขึ้น
  3. อารมณ์เครียดทำให้ไตเสื่อมโดยตรงนอกจากอารมณ์เครียดจะทำให้เกิด ncds และโรค ncds มีความรุนแรงมากขึ้นแล้วอารมณ์เครียดยังทำลายไตโดยตรงเพราะไตเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่ถูกทำลายด้วยอารมณ์เครียด

ผักที่ผู้ป่วยไตควรงดรับประทาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผักผลไม้

ผักที่ผู้ป่วยไตควรงดรับประทาน

มีผักบางชนิดที่มีค่าฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมสูงมาก ในกรณีที่มีโรคไตเสื่อมควรงดรับประทาน

  • กะเพราแดง ผักหวานป่า ผักไผ่ ผักแพงพวย ใบเหลือง

อาหารฟื้นฟูไตกลุ่มอาหารประเภทผลไม้

ผลไม้ เป็นอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วน บางท่านเข้าใจผิดว่าน้ำตาลจากผลไม้ไม่มีอันตรายเหมือนกับน้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโตนด ผู้เขียนสรุปได้เลยว่าอันตรายเท่ากัน เพราะเมื่อน้ำตาลผลไม้หรือน้ำตาลฟรุ๊กโตส ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่ำ จะเปลี่ยนน้ำตาลฟรุ๊กโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคส น้ำตาลทุกชนิดที่เรารับประทานกันจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสเหมือนกันหมด สำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมแล้ว เกณฑ์การพิจารณาว่าผลไม้ชนิดใดรับประทานได้มากได้น้อยดูได้จากปริมาณโพแทสเซียมเป็นหลัก เพราะผลไม้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างต่ำ เกณฑ์การพิจารณาจำนวนที่รับประทานได้จึงรู้จักปริมาณของโพแทสเซียมและปริมาณของน้ำตาลในผลไม้เป็นหลัก